Search

Oppnår du helsedirektoratets anbefalinger for fysisk aktivitet?

Anbefalinger om aktivitet for voksne

Regelmessig fysisk aktivitet forebygger plager og er en viktig kilde for helse, livskvalitet og overskudd i hverdagen. Aktivitet gir positive gevinster gjennom hele livsløpet, og det er aldri for sent å begynne. Små grep i hverdagen kan ha stor betydning.


Voksne som i utgangspunktet er lite aktive vil ha en betydelig helsegevinst i å være i fysisk aktivitet omtrent 30 minutter med moderat høy intensitet daglig. Optimal helseeffekt oppnås sannsynligvis ved å kombinere minst 75 minutter med høy intensitet og 150 minutter moderat aktivitet hver uke. Aktiviteten kan deles opp i økter på minst 10 minutter.

Det anbefales i tillegg å gjøre øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper minst to ganger i uken.


Det er med andre ord ikke nødvendig å trene hardt for å få bedre helse. Litt aktivitet er bra - mer er bedre Forskning viser en klar sammenheng mellom mengde fysisk aktivitet og helsegevinst. Dobler du dosen - inntil 300 minutter med moderat intensitet eller inntil 150 minutter med høy intensitet, eventuelt en kombinasjon - vil dette gi større helsegevinst.


Lett intensitet: tilsvarer aktiviteter som medfører omtrent normal pusting, for eksempel rolig gange.

Moderat intensitet: tilsvarer aktiviteter som medfører raskere pust enn vanlig, for eksempel hurtig gange.

Høy intensitet: tilsvarer aktiviteter som medfører mye raskere pust enn vanlig, for eksempel løping.


Trenger du hjelp for å komme i gang? Smerter, plager og mangel på tid og motivasjon er vanlige bidragsytere til mangel på fysisk aktivitet. Ta kontakt med oss i Eminent Helse, så hjelper vi deg i gang! Bestill din time her.


Kilder:

https://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/rad-om-fysisk-aktivitet

37 views0 comments

Recent Posts

See All

BLOGG